Monday, March 18, 2013

ပံုနိပ္ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ေနၾကေသာ စတုတၳ မ႑ိဳင္မ်ားသို႔

Posted by drmyochit Monday, March 18, 2013, under | No comments

ႏိုင္ငံေတာ္မွ အေရးႀကီးတဲ့ မ႑ိဳင္ေတြ ရဲ႕ စတုထၱ ေန ရာ ကိုရ ယူထား ၾကတဲ့ မီဒီယာ မ ႑ိဳင္ေတြ အတြက္ ရည္ရြယ္ ခ်င္ပါတယ္။ အရင္ ဆံုးေျပာ လုိ သည္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ၀န္ထမ္း မဟုတ္ပါ။ ဂ်ာနယ္ လစ္လဲ မဟုတ္ ပါ။ ျပည္သူ တစ္ဦး သာျဖစ္ ပါသည္ဟု ၀န္ခံ လိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ တစ္သက္ လံုးေစ်း ေရာင္း ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္၏ နား၊ မ်က္စိမ်ား အားလံုး ကိုစြင့္၊ ဖြင့္ေစရန္ ကၽြန္ေတာ္ ဂ်ာနယ္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ကို အပတ္စဥ္ မလြတ္တမ္း ဖတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အဓိကေျပာ လုိသည္မွာ ဂ်ာနယ္ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေရး သားသူစာေရး ဆရာတုိ႔အား ကၽြန္ေတာ့္ ေမတၱာျဖင့္ အႀကံျပဳ ေတာင္းပန္ လိုျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ စာမေရး တတ္ပါ။ စာေရး ဆရာ တစ္ေယာက္လဲ မဟုတ္ပါေခ်။ မည္သို႔ပင္ ဆုိေစ ကာမူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႀကီး အတြက္ တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာမွ ကၽြန္ေတာ္ အင္အားျဖည့္ လုိပါ တယ္။ စကားႀကီး စကား က်ယ္ေျပာ သည္ဟု မထင္ေစလိုပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း မွီတင္း ေနထိုင္ၾကသူ အားလံုး တုိ႔သည္ ျပည္ေထာင္စုသားႏိုင္ငံသားမ်ားပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းႏွင့္ ျပည္သူအၾကားတြင္ ခေလာက္ ဆန္ပ မာေသြး ခဲြေန မႈအား ကၽြန္ေတာ္ မလိုလားပါ။

ဥပမာေျပာရင္ ေမာင္ညိဳဆိုတဲ့ ကေလး တစ္ေယာက္အေၾကာင္းပါ။

၁။ ေမာင္ညိဳ တဇြတ္ထိုးလုပ္တတ္သည္။
၂။ သို႔ေသာ္ သနားၫွာတာတတ္သည္။
၃။ အေဆာ့မက္သည္။
၄။ သို႔ေသာ္သြက္သြက္လက္လက္ရွိသည္။
၅။ ဆုိးသည္
၆။ သို႔ေသာ္ဆိုဆံုးမလွ်င္ နာခံတတ္သည္။

အဲဒီလို ေမာင္ညိဳ၏ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ ျပလို လွ်င္ အားလံုးကို မွ်မွ်တ တေဖာ္ျပေစ လိုပါတယ္။ အေကာင္း ခ်ည္းျမင့္ေတာ့ (၂၊ ၄၊ ၆) အဆုိး ခ်ည္းျမင္ေတာ့ (၁၊ ၃၊ ၅) အဲဒီလို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပ လိုက္တဲ့ အခါ တစ္ဘက္က ေမာင္ညိဳကို မျမင္ရ ေသးသူ အဖို႔ေတာ့ (၂၊ ၄၊ ၆) ပါ အခ်က္ မ်ားခ်ည္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (၁၊ ၃၊ ၅) ပါ အခ်က္မ်ားခ်ည္းေသာ္လည္းေကာင္း ေရးသားခ်က္အတုိင္း ျမင္ၾကမွာျဖစ္ပါ တယ္။ အဲလိုအခ်ိန္ မ်ဳိးမွာ ေမာင္ညိဳကို ျမင္ရတဲ့အခါတုိက္တုိက္ဆုိင္ဆိုင္ျမင္ရတဲ့ အခ်က္ေၾကာင့္ မွန္ကန္တယ္လို႔ တစ္ ဘက္ သတ္ယူ ဆသြား တတ္ၾကမယ္။ ဒါအျပင္ အခ်က္ အလက္ အားလံုးကို မသိဘဲ တစ္ခ်က္ တည္းႏွင့္ အဲဒီလိုေရာ မဟုတ္ လို႔လားလုိ႔ေမးလိုက္တဲ့ လက္တစ္လံုးျခား ေမးခြန္း အားေျဖဆုိ ဖို႔အလြန္ ခက္ပါလိမ့္ မယ္။ လိုရင္းကို ႀကိဳးစားေျပာလုိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္မွာ ဗဟုသုတမ်ားစြာ တိုးပြားရသည့္အတြက္ မီဒီယာေလာ ကအား အလြန္ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္လို႔ ပဏာမ ေျပာပါရေစ။ သို႔ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလးစားရ ပါေသာ အေမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေလးစားအားကိုးခ်စ္ၾကသည္ မကသူ၏ စကားလံုး မ်ားကို လက္ေတြ႕ လိုက္နာက်င့္သုံးေစလိုပါတယ္။ “တစ္ဘက္ နားႏွင့္ မဆံုးျဖတ္ပါႏွင့္ ႏွစ္ဘက္နားေထာင္ ၿပီးမွ မိမိစိတ္အတုိင္း လုပ္သင့္တာကို ဆံုးျဖတ္ၾကပါ”ဟု မိန္႔ခဲ့သည့္အတုိင္း ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ၀န္ထမ္း၊ ျပည္သူ၊ မီဒီယာေလာကသားေတြ အားလံုးတို႔သည္ မိမိေရာက္ရွိေနေသာ ေနရာ၌သာမေနၾကဘဲ ျပည္သူ႔ ဘက္၊ ၀န္ထမ္းဘက္၊ မီဒီယာဘက္ အဘက္ဘက္ ကို ၀င္ေရာက္ခံစား၍ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ ျပည့္ ၀လ်က္ သံုးသပ္ဆင္ျခင္မႈကိုျပဳေစလိုပါတယ္။ 

ထိုအထဲတြင္ ၀န္ထမ္းႏွင့္ ျပည္သူ အၾကား အဆိပ္ အေတာက္ျဖစ္ေစ မယ့္ တစ္ဘက္ဘက္ အေတြး အျမင္ေတြနဲ႔ လိုရင္းအခ်က္အလက္ကိုဆြဲႏုတ္၍ ကၽြန္ေတာ္ေဖာ္ျပ ခဲ့ေသာ ေမာင္ညိဳ အေၾကာင္း ဥပမာ အတုိင္း မလုပ္ၾကေစလို ပါ။ ျပည္သူအားကိုးေသာ မီဒီယာ သည္ သိသင့္သိထိုက္ေသာ ဗဟုသုတအခ်က္ အလက္ မ်ားကို မည္သူ႔ကိုမွ် နစ္နာေစလို သာေစလို ဆႏ္ၵမပါ ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိး သက္သက္ကိုသာ အဓိကလို လားေသာ စိတ္ေစတနာသန္႔သန္႔မ်ားျဖင့္ ေရးသား ေစလိုပါတယ္။

တေလာက ကၽြန္ေတာ့္ဆုိင္ကို အေကာက္ခြန္ကို ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ ေရာက္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဂ်ာနယ္ မွာ ဖတ္ရ မွတ္ရသေလာက္သူ႔ ကို ေဆြးေႏြးမိတယ္။ အဲဒီတေလာက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္တဲ့ အေၾကာင္း ေတြ ပါတယ္။ သူ႔ကိုေမးၾကည္ေတာ့မွ ေမးျမန္းေျဖၾကားၾကတဲ့ အခ်က္အလက္ ေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ားတယ္ ဆုိတာသိရ တယ္။ တကယ္တမ္းဂ်ာနယ္မွာပါလာ ေတာ့ လိုရင္းဆိုတာထက္ျပည္သူေတြကို အဆိပ္ သင့္ေစမယ့္၊ ဌာနအခ်င္းခ်င္းအထင္ ျမင္လြဲေစမယ့္လိုရင္းမ်ဳိးကိုသာ ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပၾကတယ္ဆုိတဲ့ မွတ္ခ်က္ ကို ကၽြန္ေတာ္ခ်မိေတာ့တာဘဲ။ အရင္က အခ်ဳိ႕ဂ်ာနယ္ေတြမွာဆိုရင္ ဌာနေတြမွာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ တဲ့ အႀကီးအကဲေတြ ရဲ႕ ရာထူးေတြကိုေတာင္ မွားယြင္းေဖာ္ျပ ထားၾကတာေတြ႕ရတယ္။ ဒါဟာ အေပၚ ယံေၾကာနဲ႔ ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ ကို မေလ့လာဘဲ ေရးသားၾကျခင္းျဖစ္ တယ္လို႔ယူဆတယ္။ ဒီလိုမွား ယြင္းမႈမ်ဳိး ကိုလည္း မွားပါတယ္လုိ႔၀န္ခံတဲ့စိတ္၊ ျပန္လည္တာ၀န္ယူေျဖရွင္းတဲ့ အသိစိတ္ဓာတ္ေတြ ကိန္းေအာင္းေမြးျမဴႏိုင္ ဖို႔လဲလို ပါလိ့မ္မယ္။ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ဖူးတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုကို နမူနာေျပာျပပါဦးမယ္။ ၀န္ႀကီး ဌာနတစ္ခုဟာ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ လာဘ္ စားထားပါတယ္လို႔ ဂ်ာနယ္တစ္ခုက မွားယြင္းေဖာ္ျပ ခဲ့တာကို ဌာနကျပန္ၿပီး တရားစြဲခဲ့လုိ႔ အမႈျဖစ္ခဲ့ရတဲ့အျဖစ္ တစ္ခု ရွိခဲ့ဖူးတယ္။ နမူနာေျပာတာပါ။ အခ်ဳိ႕႐ုံး ဌာနေတြ ဟာ အဲဒီလိုျပန္ၿပီးတရားစြဲႏိုင္ဖို႔ ေျဖရွင္းဖို႔ အခ်ိန္ေတာင္မေပးႏိုင္ၾကရ ေအာင္ အလုပ္ေတြမ်ားၿပီး တာ၀န္ ႀကီး ေလးစြာ ထမ္းေဆာင္ေနရတယ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြကလည္း ထဲထဲ၀င္၀င္သိဖို႔လို ပါလိမ့္မယ္။ တ ကယ္ေတာ့ မီဒီယာဆိုတာ တုိင္းျပည္တာ၀န္ကို တစ္ေထာင့္တစ္ေန ရာက ထမ္းေဆာင္ေနၾကတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယူ ဆ မိပါတယ္။ ပိုၿပီးအေရး ႀကီးတဲ့ေနရာတစ္ခုပါ။ ဒီက႑ကေန တုိင္းျပည္ ကိုတုိးတက္ မႈျဖစ္ေစႏိုင္ သလို ျပာက်သြားတဲ့ အထိလဲ ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ သတင္းေတြယူတဲ့အခါ ေလာဘေဇာနဲ႔ မဟုတ္ ဘဲ ေစတနာနဲ႔သာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ တာ၀န္ကို မီဒီယာေတြက ထမ္းေဆာင္ သြားမယ္ဆုိရင္ အင္မတန္ မဂၤလာ ရွိမွာ အမွန္ပါပဲ။ သတင္းေပးကေျပာတုိင္း စာေရးဆရာေတြက ေရးလိုက္တဲ့စာေတြ ဟာ ေရးသူ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ေရးတဲ့ စာအေပၚမွာ ေသခ်ာသိပါတယ္ဆိုတဲ့ ခုိင္မာတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္နဲ႔ အခ်င္း အရာ မ်ဳိး ေတြျဖစ္ မွလဲ စာေရးဆရာတုိ႔ ဘက္မွာလဲ လိပ္ျပာလံုတဲ့ ခံစားမႈျဖစ္မွာ ပါ။ စာတစ္ခုကို နက္နက္နဲနဲ မသိ တဲ့ ဆရာ တစ္ေယာက္ ကစင္ေပၚ တက္ရွင္းတဲ့ အခါ တပည့္ေတြ စာေမးေတာ့ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္ မႈနည္းေန တတ္ သလို ပါဘဲ။ ေလာကမွာ မိမိကိုယ္ကို မွန္ကန္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ သန္႔စင္ မႈမ်ဳိး လိုပါ လိမ့္မယ္။

ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး စာပို႔လုပ္ငန္း ေတြမွာလဲ အလား တူေတြ ပါဘဲ။ ဥပေဒ ေတြကို နားမလည္ တစ္ဘက္ႏိုင္ငံ ကဥပေဒ ေတြ ေသခ်ာ မသိဘဲ ကိုယ့္ျမန္ မာအခ်င္း ခ်င္း သူခိုးပါလို႔ စြပ္စြဲေျပာ ဆိုၿပီး ရန္ေတြ႕ခံ ခဲ့ရတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္မွ အျဖစ္မွန္ကို သိေတာ့လဲ ေတာင္းပန္ပါတယ္ တစ္ခြန္းေတာင္မၾကားခဲ့ရဘဲ အင္တာနက္ေပၚမွာ ေဖာ္ျပခံခဲ့ ရတာေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကဖူးတယ္။

အလားတူပဲ ေဆး႐ုံေဆးခန္းေတြမွာ လူနာေတြက ဆရာ၀န္၊ ပါရဂူေတြကို အခ်ိန္အၾကာႀကီး ထိုင္ေစာင့္ရတယ္။ ေဆး႐ုံထဲ၊ ေဆးခန္းထဲမွာ အဲယားကြန္း ကေအး၊ ေရာဂါကတက္၊ေ ၀ဒနာကႏွိပ္ စက္၊ ေဆး႐ုံ၀န္ထမ္းေတြက အေပါက္ဆိုး၊လူေတြကလည္း အတင္းတိုးေနရေတာ့ ေဆး႐ုံေဆးခန္းေတြရဲ႕ အခက္အခဲကို နားမလည္ၾကေတာ့ဘဲ သမၼတဆီတုိင္ မယ္ဂ်ာနယ္မွာေရးဖို႔သတင္းေပးမယ္၊ အင္တာနက္မွာတင္မယ္ဘဲ ေႂကြးေၾကာ္ ေနၾကေတာ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေဖာ္ျပတဲ့သတင္းေတြက ဘယ္ေဆး႐ုံမွာ ဘယ္လိုျဖစ္လုိ႔ ေသသြားတယ္။

 ဆရာ၀န္အမွားလုပ္လုိ႕ေသသြား တယ္အစရွိသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပၾကတဲ့ သတင္းဆုိးေတြေၾကာင့္ေပါ့။ ဘယ္သူေတြ ျဖင့္ ေကာင္းသြားလို႔ဆုိတဲ့ အစရွိသည္ ျဖင့္ ေဖာ္ျပၾကတဲ့ သတင္းဆိုးေတြေၾကာင့္ ေပါ့။ ဘယ္သူေတြျဖင့္ ေကာင္းသြားလို႔ ဆိုတဲ့ ေကာင္းသတင္းမ်ဳိးေတြရွိေန ရဲ႕သား နဲ႔ေရာ ေရမိၾကပါသလား။ ဖတ္မိ ၾကပါသလား။ “အေကာင္းမေဖာ္၊ အဆိုး ကိုတင္ေျမႇာက္အဘယ္ေလာက္ေၾကာက္ စရာေကာင္းဘိသနည္း”ဟုသာ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးၿငီးတြားေနလိုက္ခ်င္ေတာ့ တယ္ဗ်ဳိ႕။ 

ဥပမာေတြသိပ္မေပးေတာ့ဘူး ဗ်ာ။ တကယ္ေတာ့ ဘယ္အေၾကာင္း အရာကိုပဲ ေရးေရ ဗဟုသုတ တိုး ခ်င္ၾက လို႔ ဂ်ာနယ္ေတြ လည္းေရာင္း ရမွာပါပဲ။ မိမိ စိတ္ႏွင့္ မသင့္ျမတ္၍ သတင္းေပးေသာ ၀ိသမေလာ ဘသားျပည္ သူ အခ်ဳိ႕တုိ႔ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဥပေဒကို မေလ့လာ ဘဲအျပစ္ဖုိ႔ေပးပို႔ၾကေသာ တစ္ဘက္ ဘက္ သတင္းမ်ား၊ မေကာင္းတာမမွန္တာေတြ ကိုမွေရးရတာေက်နပ္ေနေသာ စာေရး ဆရာ မ်ား၊ အဲလို အဆိပ္တက္ေစတတ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကိုမွ ေဖာ္ထုတ္ေပး ရတာ ေက်နပ္ေနပါတယ္။ ပိုၿပီးေရာင္း ရ ပါတယ္လို႔ ယူဆေသာဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀သူ မ်ား၊ မေကာင္းတဲ့သတင္းေတြမ်ားမ်ားပါ မွ ေက်ေက် နပ္နပ္ ဖတ္ခ်င္ေသာ စာဖတ္ ပရိသတ္ျပည္သူမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးရဲ႕ ခံစားခ်က္ေလး မွ်ေ၀ေပး လိုက္ျခင္းပါ။

ကၽြန္ေတာ္ မွားေနႏိုင္ေသး တယ္။ ေနာက္ထပ္နားေတြ မ်က္စိေတြစြင့္ဖို႔ လိုေကာင္းလိုေနပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီေလာက္ နည္းနည္းေလး ဘာလို႔ သိေန တာလဲ ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ကစတိုး ဆုိင္ဖြင့္ ထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ဆုိင္မွာ လူေပါင္းစုံ ၀င္ထြက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ မိတ္ေဆြေတြ လည္းေပါ တယ္။ မိတ္ေဆြ ေတြကလည္း ႏိုင္ငံသားေတြျဖစ္တဲ့ ျပည္သူေတြ၊ ၀န္ထမ္းေတြ၊ စစ္ဘက္၊ ေဆးဘက္၊ ဆရာ၀န္ေတြ အစုံပဲေလ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာခဲ့သလိုဘဲ “တစ္ဘက္နားနဲ႔ ဘယ္ကိစၥကိုမွ မ ဆံုးျဖတ္ ရဘူး။ ႐ႈေထာင့္တစ္ခုထဲနဲ႔ပဲ မေရြးခ်ယ္ ရဘူး”လို႔ ကၽြန္ေတာ့္ အေဖကလဲ နာနာ ေလးဆံုး မဖူးခဲ့ တယ္ဗ်။ ဒီလိုပဲ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိကဆုံးမတဲ့” သူမ်ားဘ၀ကို နိမ့္ခ် မွ မိမိဘ၀ တိုးတက္မွာ မဟုတ္ဘူး”ဆုိတဲ့ စကား ကိုလဲ ႏွလံုး သြင္းႏိုင္ၾကဖို႔ လို မယ္ထင္ တာဘဲဗ်ာ။ 

တကယ္ ဆုိရင္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ေတြကို မွ်မွ်တတျဖစ္ေစဖို႔ အဓိကက်တယ္။ ဆရာ၀န္ကို ေ၀ဖန္ခ်င္ ရင္ ဆရာ၀န္ေတြရဲ႕ ေစာင့္ထိန္းရမယ့္က်င့္ ၀တ္၊ စည္းကမ္းေတြဟာဘာေတြလဲဆုိတာ အရင္ေလ့ လာ၊ ဌာနတစ္ခု၊ ၀န္ထမ္းတစ္ ေယာက္ကို ေ၀ဖန္မယ္ဆုိလုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဥပေဒကို အရင္ေလ့ လာ၊ ျဖစ္ တတ္တဲ့ သေဘာ သဘာ၀၊ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းပိုင္း ဆိုင္ရာ အခက္ အခဲေတြ ကိုေလ့ လာၿပီးမွ သူမ်ားမွ ေ၀ဖန္ေျပာ ဆိုၾကေစ လိုပါတယ္။

အဲ ဒီလိုေတြ မဟုတ္ ခဲ့ေတာ့ အမွားေတြ အထပ္ထပ္ျဖစ္၊ ျပည္သူေတြက အဟုတ္ထင္၊ အဆိပ္ေတြတက္၊ တစ္ေကြ႕ႀကံဳ လာ တဲ့အခါ ရင္ထဲကတြန္းလွန္ရန္သူလိုဆက္ ဆံၾက၊ သူ႔အေကာင္းမျမင္၊ ငါ့အဆုိးထင္ နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ မွာရွိတဲ့ ျပည္သူနဲ႔ ၀န္ထမ္း လက္တကမ္းအလိုစစ္ခင္းသူႏိုင္ငါ႐ႈံးျငင္း ၾကရင္းနဲ႔ စစ္ေအးတုိက္ ပြဲေတြ ဘယ္အခ်ိန္ ရပ္ပါ့မလဲဗ်ဳိ႕။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ “ျပည္သူ ကလည္း ၀န္ထမ္းဘက္ကို စာနာ၊ ၀န္ထမ္း ကလည္းျပည္ သူကို ၫွာတာႏုိင္ဖုိ႔၊ ေသြး အဆိပ္ေတြအစားေအးအရိပ္ေမတၱာေရ ေတြသာ တြင္တြင္ ဖ်န္း ပက္ႏိုင္ၾကဖို႔ မတတ္ၾကေတာ့ဘူးလား။ မီဒီယာတုိ႔ေရ” လို႔လည္းေအာ္ဟစ္ပစ္ခ်င္ေတာ့တာဘဲ။ 

ပြင့္လင္းျမင္ သာတဲ့ ေခတ္ကိုေရာက္လုိ႔ ဒိမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းပြင့္ၿပီ လြတ္လပ္ စြာေရးသားၾကေတာ့ ေ၀ ဖန္ႏိုင္ၾကၿပီဆုိ တာကို ကၽြန္ေတာ္နားလည္တာက “ရည္ရြယ္ခ်က္ပါပါထိခိုက္နစ္နာေစလိုျခင္း သက္သက္” မဟုတ္ဘူး လို႔ထင္ မိပါတယ္။ ဘယ္ေနရာက အားနည္းခ်က္ျဖစ္မလဲ အျပစ္ပုံခ်မယ္၊ အျပစ္ ရွာၾကမယ္ ဆိုရင္ ႏူရာ၀ဲစြဲ၊ လဲရာသူခိုးေထာင္း၊ ေျမနိမ့္ရာ လွံစိုက္ဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႔ ဟာကြက္ ေတြေစာင့္ ၀င္သမ တာမ်ဳိးေတြမ လုပ္မိေစ ဖို႔လိုမယ္ထင္တယ္။ သူမ်ားဘက္ကို အပုပ္မ်ားမ်ားခ်ၿပီးမွ ကိုယ့္ဘ၀ တိုး တက္ မႈ လမ္းေၾကာင္းရွာတာရွက္တတ္မယ္ဆုိ ရွက္စရာေပါ့ဗ်ာ။

ကၽြန္ေတာ့္ လိုရင္းဒီမွာဆံုးရမယ္ဆုိရင္ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုအတြင္းေနထိုင္ၾကတဲ့သူ အားလံုးဟာ တစ္ႏုိင္ငံထဲ သားေတြ ပါပဲ။ ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္းအဆိပ္သင့္ေအာင္ မဟုတ္မမွန္တာကို လုပ္ႀကံလုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေမာ္ကြန္း တင္ၿပီးသား သမုိင္းမွတ္တမ္း ေတြကို အထပ္ထပ္ၾကမ္းေအာင္ေခ်းေျခာက္ ေတြ ေရႏူးလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္ သူ႔နဲ႔ ၀န္ထမ္း ၾကားအထင္မွား အျမင္မွားနဲ႔ ရင္တြင္း စစ္ခင္းေနေအာင္မရည္ရြယ္ေစခ်င္ဘူး။ သတင္းေပး ရွိတာနဲ႔ မေလ့လာ ဘဲေရးမိတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔လည္း စာေရးဆရာတုိ႔ သိကၡာ မက်ေစလိုပါ။ 

“တိုင္းျပည္ကို တကယ္ခ်စ္ တယ္ဆုိေစတနာထားေဆာင္ရြက္ခ်င္ၾက တယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္ ရွိခ်င္တယ္ ဆုိတဲ့ စတုတၳ မ႑ိဳင္ႀကီးရဲ႕ အႏြယ္ ပြားဂ်ာနယ္ ေက်ာ္စာေရး ဆရာတို႔၊ သတင္းေပး တို႔ေရ၊ စာေရးဆရာ မဟုတ္ သတင္းေပး မဟုတ္ေသာ အကၽြႏု္ပ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိးေရွး႐ႈလို႔ မည္သည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ကိုမွ်  မရည္ရြယ္ေသာ္လည္း အမုန္းခံကာ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရေသာေၾကာင့္ အမုိက္အမဲ လို႔ယူ ဆခြင့္ လႊြတ္လိုက္ၿပီး ဟုတ္ေသာအႀကံ၊ မွန္ေသာအက်င့္ျဖင့္ သာ မိမိဘ၀တုိးတက္မႈကိုရွာၾကပါကုန္ ေလာ့။ ကဲ လြန္တာရွိရင္ ၀ႏၱာမိပါဗ်ဳိ႕။


From : ..hot news

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္