Monday, September 01, 2014

UNFC ညီလာခံက KNU ဘာေၾကာင့္ ထြက္လာရသလဲ

Posted by Unknown Monday, September 01, 2014, under | No comments


ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႔တြင္ ယမန္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖယ္ဒရယ္ ေကာင္စီ UNFC ညီလာခံမွ KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး ထြက္ခါြခဲ့ျခင္းမွာ UNFC မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗန္းျပ၍ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွစတင္ ကာ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေနေသာ UNFC ပထမအ ႀကိမ္ ညီလာခံတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ ကုိင္မႈ၊ လက္ရိွကာလႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ စစ္ေရးမည္သည့္အခ်က္ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္စသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သ ေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ားရိွေနေသာ ေၾကာင့္ ညီလာခံၾကန္႔ၾကာေနရ ေၾကာင္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ပထမဆုံးအႀကိမ္က်င္းပေသာ UNFC ညီလာခံတြင္ ေကာင္စီ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံမူမ်ားကို ေရးဆြဲလက္မွတ္ထိုးရန္၊ အဖြဲ႕၀င္ အသစ္အခ်ိဳ႕ လက္ခံရန္၊ ဥကၠ႒သစ္ေရြးခ်ယ္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေကာင္စီ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

KNU သည္ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ အစုိးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမ်ား ရရိွထားသည့္အဖဲြ႕အစည္း လည္းျဖစ္သည္။ KNU မွ ထိုသို႔ ထြက္ခြါလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ KNU ႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးကမူ UNFC မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗန္းျပ၍ ႏုိင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ရန္ ၾကဳိးပမ္းေနမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေျပာဆိုသည္။

“KNU က အစိုးရနဲ႔ေရာ စစ္တပ္နဲ႔ပါ အဆင္ေျပဆုံး အဖြဲ႔ပဲ။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေလာက္လည္း တိုက္ပြဲ၀င္လာတာ။ လိုင္ဇာမွာလည္း KNU ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေျပာခဲ့တယ္။ လက္မွတ္ထိုးဖို႔။ ၀ ေတြဆီလည္း သြားျပီး လက္မွတ္ထိုးဖို႔ စည္းရုံးခဲ့တယ္။ အခု UNFC က ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခုတုံးလုပ္ျပီး KNU ကိုပါ သူ႔ေအာက္ဆြဲထည့္လာတဲ့ သေဘာရွိတယ္။ UNFC က KIO က ထိန္းခ်ဳပ္ထားတယ္။ အခု လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ၾကန္႔ၾကာေနတာ UNFC ဆိုျပီး လုပ္ေနလို႔။ KNU သက္သက္သေဘာအတိုင္း ဆိုရင္ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထိုးျပီးတာ ၾကာေနေလာက္ျပီ” ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

“KNU က ရွင္းရွင္းေျပာ၊ ရွင္းရွင္း လုပ္တယ္။ UNFC မွာ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ မာယာေတြမ်ားတယ္။ တကယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္တာလား၊ အက်ဳိးစီးပြားေတြ လိုခ်င္တာလား UNFC ကို KNU က ျမင္ပုံရတယ္။ အစိုးရ၊ စစ္တပ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကို တစ္ဖြဲ႔တည္း သတ္မွတ္တာကိုလည္း KNU က သေဘာမတူဘူး လို႔ သိရတယ္။ ၂၀၁၅ ျပီးေတာ့ အစိုးရသစ္ တက္လာရင္ စစ္တပ္က ခုလို အစိုးရနဲ႔ တစ္သားတည္း ရွိခ်င္မွ ရွိေတာ့မယ္။ ဒီေတာ့ UNFC လုပ္ေနတာက တမင္သက္သက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မရေအာင္ အခ်ိန္ဆြဲေနတာ လို႔ KNU ေခါင္းေဆာင္ေတြက ျမင္ပုံရတယ္” ဟု ၄င္းက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

UNFC အေနျဖင့္ အခ်ိန္ဆြဲလာခဲ့သည္မွာ ၃ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းရး မယူလိုလွ်င္လည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာၾကားသင့္ေၾကာင္း၊ တစ္ခါလာ တစ္မ်ဳိး ေျပာေနေသာ UNFC သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဟန္ျပဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေနျပီး KIO ၏ လက္ကိုင္ဒုတ္ ျဖစ္လာေနေၾကာင္း၊ KIO သည္ လူထုေထာက္ခံမႈ မရရွိသျဖင့္ UNFC ကို ႏိုင္ငံေရးအရ အသုံးခ်ရန္ ပုံေဖာ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နေအာင္းပေလာင္ကိုလည္း KIO က ေထာက္ပံ့ေပးျပီး လက္သပ္ေမြးထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အခ်ိန္ဆြဲေရး နည္းဗ်ဴဟာ က်င့္သုံးေနေသာ UNFC ကို KNU က စိတ္ကုန္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ား ယင္းကဲ့သုိ႔ အစည္းအေ၀းမွထြက္ ခြာသြားေသာ္လည္း KNU မွ ေလ့ လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္သူသံုးဦးမွာမူ အစည္းအေ၀းအတြင္း က်န္ေနခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားထြက္ခြာသြားျခင္းမွာ UNFC ႏွင့္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ၎တို႔အဖဲြ႕အစည္း အတြင္း ေဆြးေႏြးရန္ အေၾကာင္းၾကားထြက္ခြာသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး တရား၀င္ႏုတ္ထြက္သြားျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း ညီလာခံ တက္ေရာက္ေနသူမ်ားက ဆုိသည္။ ကနဦးထြက္ေပၚလာေသာ သတင္းမ်ားတြင္မူ UNFCမွ KNU အေနျဖင့္ ႏုတ္ထြက္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ KNU အဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍ မရေသးေပ။

သို႔ေသာ္ ေကာင္စီ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံမူမ်ားတြင္ သေဘာထားလုံး၀ ကြဲလြဲေသာေၾကာင့္ အဆိုပါမူမ်ားမျပင္လွ်င္ UNFC အဖြဲ႕မွ ေကအင္န္ယူ ႏုတ္ထြက္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ခ်င္းမိုင္မွ လာေသာသတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကုိင္အဖဲြ႕ ၁၂ ဖြဲ႕ပါ၀င္ေသာ UNFCကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာက ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္ေရး ေကာ္မတီ(CEFU) ကို ျပင္ဆင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

UNFC တြင္ ကခ်င္လြတ္ လပ္ေရးအဖဲြ႕(KIO) မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ(NMSP)၊ ရွမ္းျပည္တပ္မ ေတာ္(SSPP/SSA)၊ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း အ႐ံုး(KNU)၊ လားဟူဒီမိုကရက္ တစ္ယူနီယံ(LOU)၊ ရခုိင္အမ်ိဳး သားေကာင္စီ(ANC)၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္(PNLO)၊ ပေလာင္ျပည္လြတ္ ေျမာက္ေရးတပ္ဦး(PSLF)၊ ရခုိင္ လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ(ALP) ႏွင့္ ‘၀’အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (WNO) တုိ႔ပါ၀င္သည္။

UNFC ဥကၠ႒ရာထူးကုိ KIO မွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လက သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္တာ၀န္ယူ ထားသည္။ လက္ရိွဒုတိယဥကၠ႒ (၁)တာ၀န္ကို KNPP မွ ခူးေအ ဘယ္တိြဒ္ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) တာ၀န္ကုိ KNU မွ ဖဒုိေဒးဗစ္ သာကေပါက တာ၀န္ယူထားၿပီး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမွာ ႏုိင္ဟံသာျဖစ္သည္။

PP™

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္