Monday, November 19, 2012

ျပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ မွ (၂၁)ႀကိမ္ေၿမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးမ်က္နွာစံုညီအစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း အျပည့္အစံု

Posted by drmyochit Monday, November 19, 2012, under | No comments


  
ၿပည္ေထာင္စု သမၼတ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္  နိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ယေန႕ ေဒသစံေတာ္ခိ်န္ နံနက္(၁ဝ)နာရီတြင္ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံ ဖေနာင္ပင္ၿမိဳ႕ရိွ Peace Palace တတိယထပ္ Champa Room ၌က်င္းပသည့္ (၂၁) ႀကိမ္ေၿမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးမ်က္နွာစံုညီ အစည္း အေဝးသို႔ တက္ေရာက္သည္။
အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတနွင့္အတူ ဘရူနိုင္း ဒါရုဆလမ္နိုင္ငံဘုရင္ ဆူလ္တန္ဟာဂီ်ဟာဆာနာလ္ဘိုကီးယား မူအစ္ဇာဒင္ဝါဒိုလာ၊ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆမ္ဒက္ဟြန္ဆန္၊ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတနိုင္ငံ သမၼတေဒါက္တာဆူစီလိုဘန္ဘန္းယူဒိုရိုနို၊ လာအိုဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတနိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာသြန္ဆင္းသမာေဗာင္၊ မေလးရွား နိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဒါတိုဆရီမိုဟာမက္နာဂ်စ္ဘင္ထြန္း ဟာဂီ်အဗၺဒူရာဇတ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ သမၼတနိုင္ငံသမၼတ မစၥတာဘီနင္နိုအကီြနို၊ စင္ကာပူသမၼတနိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ လီရွန္လြန္း၊ ထိုင္းနိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတရင္လတ္ရွင္နာဝပ္၊ ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတနိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာငုယင္တန္ဇြန္း၊ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ဆူရင္ပစ္ဆူဝမ္၊ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားမွ ဝန္ႀကီးမ်ားနွင့္ အဆင့္ၿမင့္အရာရိွႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠ႒ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆမ္ဒက္ ဟြန္ဆန္က နႈတ္ခြန္းဆက္စကားေၿပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္နွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားမွ နိုင္ငံအႀကီးအကဲ၊ အစိုးရ အဖဲြ႔အႀကီး အကဲမ်ားနွင့္ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ တို႔သည္ အာဆီယံအသိုက္အဝန္း ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းနီွးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေဆြးေႏြး ေၿပာၾကားရာတြင္ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံ ဘုရင္းမင္းၿမတ္ နိုရာဒံု သီဟာနု နတ္ရြာစံၿခင္း အတြက္ ကေမၻာဒီးယား နိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နွင့္ ၿပည္သူမ်ားအား မိမိနွင့္ၿမန္မာ ၿပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ထပ္တူထပ္မွ် ဝမ္းနည္းေၾကကဲြပါေၾကာင္း၊ ဘုရင္သီဟာနုသည္ ကေမၻာဒီးယားၿပည္သူမ်ားက သာမက ကမၻာ႔နိုင္ငံမ်ားက ေလးစားၾကည္ညိဳသည္ နိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးၿဖစ္ၿပီး ဘုရင္မင္းၿမတ္ နတ္ရြာစံၿခင္းအတြက္ နွေၿမာတသ ၿဖစ္မိပါ ေၾကာင္းကို အားေပးေၿပာၾကားခဲ့ၿပီး  မိမိနွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးကို သာယာလွပသည့္ ဖေနာင္ပင္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရိွွခိ်န္မွစၿပီး အစစအရာရာ လိုေလေသးမရိွ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္ၿခင္း နွင့္အထူးေကာင္းမြန္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား စီစဉ္ထားရိွၿခင္းအတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နွင့္ ၿပည္သူ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ရိွပါေၾကာင္း။ 
အာဆီယံအသိုက္အဝန္းႀကီး ေပၚထြန္းလာရန္ သက္တမ္း(၂) နွစ္သာက်န္ပါေတာ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနၿဖင့္ အာဆီယံ အသိုက္အဝန္းႀကီး ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ၿမန္မာနိုင္ငံသည္ က်န္အာဆီယံ နိုင္ငံမ်ားႏွင္႔အတူ အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ လာမည့္ (၂) နွစ္အတြင္း အထူးအာရံုစိုက္ေဆာင္ရြက္ ရမယ့္လုပ္ငန္းမ်ားကို စိစစ္ ထုတ္ေဖာ္ၿပီး အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း။ ယခုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မ႑ိဳင္ႀကီး(၃)ရပ္တြင္ လုပ္ငန္းအဖဲြ႕မ်ား ဖဲြ႔စည္းၿပီး အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရိွသည့္ အရင္းအၿမစ္မ်ားကို အၿပည့္အဝ အသံုးခ်ၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရမည္ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း။ ၿမန္မာနိုင္ငံအေနၿဖင့္ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္းပံုစံအရ ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁)ရက္ မွ ေအာက္တိုဘာလ(၃၁)ရက္အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ ကတိကဝတ္ မ်ား (၄၈) ခု ရိွရာ (၃၉)ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ၿပီး ရာခိုင္နႈန္းအားၿဖင့္(၈၁ ဒသမ ၃) အေကာင္ အထည္ေဖာ္နိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။
အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း (ေအအီးစီ) အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ အခိ်န္ကာလမွာ နီးကပ္လာသည့္အၿပင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကတိကဝတ္မ်ားကို အၿပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာဖိအားေပးမႈမ်ားကို က်န္အာဆီယံ နိုင္ငံမ်ားနွင့္အတူ မိမိတို႔အေနၿဖင့္လည္း ရင္ဆိုင္ ေနရပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္းေအာင္ၿမင္စြာ ၿဖစ္ထြန္းလာေရးအတြက္ မိမိတို႕အစိုးရအေနၿဖင့္ ကတိကဝတ္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္ၿပီး တစ္ဘက္တြင္လည္း ASEAN Awareness မ်ားကို ၿပည္သူမ်ားၾကား ၿမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း။
၂ဝ၁၅ခုနွစ္တြင္ အာဆီယံအသိုက္ အဝန္းပီၿပင္စြာ ၿဖစ္ေပၚလာသည့္အခါမွသာ အာဆီယံ၏ ခိုင္မာမွဳနွင့္  စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ကို ေဖာ္ၿပနိုင္မည္ၿဖစ္ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ အာဆီယံရဲ့ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာ က်မႈကို ေဖာ္ေဆာင္နိုင္မွာၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံ အသိုက္ အဝန္းထူေထာင္နိုင္ၿခင္းသည္လည္း အာဆီယံအတြက္ အႏၲိပန္းတိုင္မဟုတ္ဘဲတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းသာယာဝေၿပာသည့္ေဒသ တည္ေဆာက္မႈ၏ မွတ္တိုင္ တစ္ရပ္သာၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံရဲ့ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ခ်မွတ္ သြားရမည္ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း။ လာမည့္ နွစ္နွစ္တာကာလတြင္ ကမၻာႀကီး မည္သို႔တိုးတက္ေၿပာင္း လဲမည္ဆိုသည္ကိုို  မည္သူမ်ွ အတိအက်ေၿပာ၍ မရပါေၾကာင္း။ ေပၚေပါက္လာမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရဲဝံ့စြာ ရင္ဆိုင္ေၿဖရွင္းရန္ အတြက္ အာဆီယံ၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ အေရးၾကီးပါေၾကာင္း၊ အႀကိမ္(၂ဝ)ေၿမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေဝးက ဆံုးၿဖတ္ခဲ့ သည့္အတိုင္း အာဆီယံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ ၿပန္လည္သင့္ၿမတ္ေရးဌာနကို ထူေထာင္နိုင္သည္႔ အတြက္ မ်ားစြာ ဝမ္းေၿမာက္ပါေၾကာင္း။
ယင္းဌာနအေနၿဖင့္ အာဆီယံနိုင္ငံေရးနွင့္ လံုၿခဳံေရးအသိုက္အဝန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈအတြက္ တန္ဖိုးရိွေသာ သုေတသနမ်ားႏွင့္ စာတမ္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးနိုင္ လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း။
ၿမန္မာနိုင္ငံသည္္လည္း ၿပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အထူးအေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနရာ မိမိတို႕ရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳကိုလည္း ေဝငွရန္ အဆင္သင့္ရိွပါေၾကာင္း။
ဆယ္စုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿမင့္ၿပီၿဖစ္သည့္  ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံအစိုးရ အေနၿဖင့္ မိုရိုအစၥလာမ္ မစ္တပ္ဦး ၾကားမွာ  ၿဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမွာ သမိုင္းတြင္ရမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ေအာက္တိုဘာ(၇)ရက္က ရရိွခဲ့သည့္ အတြက္ ဝမ္းေၿမာက္ ပါေၾကာင္း၊ ဒီလို ၿပန္လည္သင့္ၿမတ္မႈမ်ားသည္ နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတြင္ နမူနာယူစရာၿဖစ္ပါေၾကာင္း။
မိမိတုိ႕အေနၿဖင့္ ဒီထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ Regional Comprehensive Economic Partnership အတြက္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို စတင္မည္ ၿဖစ္သည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးဘက္ နိုင္ငံမ်ားအၾကား Win-Win Situation ကိုၿဖစ္ေပၚေစမည္ ၿဖစ္ၿပီး စီးပြား၊ ကုန္သြယ္မႈေရးရာမ်ားတြင္ အာဆီယံဗဟိုၿပဳမႈကို အေထာက္အကူ ၿပဳေစမည္ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း။
အာဆီယံဆက္သြယ္ေပါင္းစည္းမႈ မဟာစီမံကိန္းသည္ အာဆီယံအသိုက္အဝန္း အမွန္     တကယ္ ၿဖစ္ေပၚေရး အတြက္လည္းေကာင္း၊ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားအၾကား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကြာဟခ်က္မ်ား က်ဥ္းေၿမာင္း ေစရန္လည္းေကာင္း၊ အာဆီယံေဒသကို ဆက္စပ္ လ်က္ရိွသည့္  ေဒသမ်ားနွင့္ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္လည္းေကာင္း အေရးပါေသာ စီမံကိန္း ၿဖစ္ပါေႀကာင္း။ ဒီစီမံကိန္းအေပၚ အာဆီယံအေပါင္း သံုးနိုင္ငံမ်ားနွင့္ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီး အစည္းအေဝး နိုင္ငံမ်ားကပါ စိတ္ဝင္စားမႈၿပသၾကၿပီး ပုဂၢလိက က႑မ်ားကို စိတ္ဝင္စားမႈၿပသခဲ့ၿခင္းကို ဝမ္းသာပါေၾကာင္း။ တကယ္ လက္ေတြ႕အ ၿမန္ဆံုးစတင္ သည္ ကို ၿမင္ေတြ႕လိုပါ ေၾကာင္း။ 
အာဆီယံ ဆက္သြယ္ေပါင္းစည္းေရး ညိွႏႈိင္းမႈ ေကာ္မတီ၏ အာဆီယံ ဆက္သြယ္ ေပါင္းစည္းေရး မဟာစီမံကိန္းကို လူသိမ်ားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္ကို အသိအမွတ္ၿပဳပါေၾကာင္း။ အာဆီယံေပါင္းစည္း ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပဲြကို အိမ္ရွင္အၿဖစ္ လက္ခံက်င္းပ ေပးသည့္ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံ၏ အခန္းက႑ကိုႀကိဳဆိုၿပီး အာဆီယံအေပါင္းသံုး ဆက္သြယ္ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို ဦးစီးဦးေဆာင္ၿပဳ သည့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ ကိုလည္းေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း။
အာဆီယံဆက္သြယ္ေပါင္းစည္းေရးသည္ အာဆီယံအသိုက္အဝန္းတြင္ အေရးပါသည့္  ဤစီမံကိန္းကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္ ရင္းနီွးၿမဳပ္နွံမႈမ်ား ဆဲြေဆာင္ နိုင္ေရးႏွင့္ လူသိမ်ားေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို အရိွန္အဟုန္ၿမွင့္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းႀကီးဟာ အာဆီယံတြင္းဖံြ႕ၿဖိဳး မႈကြာဟခ်က္ကို က်ဥ္းေၿမာင္း လာေစမည္္ၿဖစ္ပါေၾကာင္း။
အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားအၾကား Physical Connectivity နွင့္ အေျခခံအေဆာက္ အအံု ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကြာဟခ်က္္က်ဥ္းေၿမာင္းေစေရးတြင္ ASEAN Infrastructure  fund(AIF) ကို အၿပည့္အဝ အသံုးခ်နိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေႀကာင္း။ (AIF) ကို ဘက္ညီမွ်တစြာ အၿပည့္အဝအသံုးခ်နိုင္ပါက အဖဲြ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားအၾကား အေၿခခံအေဆာက္ အအံုဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ ကြာဟခ်က္္က်ဥ္းေၿမာင္း ေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူၿပဳေစနိုင္ေၾကာင္း။
Physical Connectivity နွင့္ အေျခခံအေဆာက္ အအံုဖံြ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ ပုဂၢလိက က႑ဟာ အေရးပါတာေၾကာင့္ Public-Private Partnership  အစီအစဥ္မ်ားကို အားေပး ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ လိုေၾကာင္း။
ၿမန္မာနိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ထားဝယ္ေရနက္ စီမံကိန္းသည္ ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားၿဖစ္သည့္ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုနွင့္ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံမ်ား နွင့္ခိ်တ္ဆက္ေရး အတြက္မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ၿဖစ္ေစမွာၿဖစ္ပါေၾကာင္း။ ထိုစီမံကိန္း စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ၿမန္မာ-ထိုင္းနွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈကို လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ယခုညီလာခံတြင္ အာဆီယံလူ႕ အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကို ထုတ္ၿပန္နိုင္ၿခင္းသည္ အာဆီယံ၏ အေရးပါတဲ့သမိုင္း မွတ္တိုင္တစ္ခု ၿဖစ္ပါေၾကာင္း။ ဤသို႔ထုတ္ၿပန္နိုင္ေအာင္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည့္ လူ႕အခြင့္အေရး နွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အာဆီယံအစိုးရခ်င္း ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ဝင္မ်ား နွင့္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ သူမ်ားကို ခ်ီးက်ဴးပါေၾကာင္း။
အာဆီယံ နိုင္ငံမ်ားအၾကား လူ႔အခြင့္အေရး နွင့္ပတ္သက္၍ ၿမွင့္တင္ေဆာင္ ရြက္သြားရန္ သာမက  အကာအကြယ္ကင္းမဲ့ၿပီး၊ အခြင့္အလမ္း မ်ားမရရွိသည့္ ၿပည္သူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံအသီးသီးရဲ႕ ဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးသြားရမွာ ၿဖစ္ေၾကာင္း။
ယေန႔ အတည္ၿပဳခဲ့သည့္ အာဆီယံလူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းသည္ အာဆီယံေဒသ အတြင္း လူ႕အခြင့္အေရး ၿမွင့္တင္ေရးနဲ႕ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အေျခခံက်တဲ့ စာရြက္ စာတမ္းအၿဖစ္ တည္ရိွလိမ့္မည္ ဟုယံုၾကည္ပါေၾကာင္း။
မိမိတို႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ၿပန္ၿပီး ဒီေၾကညာခ်က္ လက္ေတြ႔ၿဖစ္လာေရးနဲ ေရရွည္တည္တံ့ ေရးကို ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္သြားရမည္ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း။
အာဆီယံဥကၠ႒ၿဖစ္သည့္ ကေမၻာဒီးယား နိုင္ငံအေနၿဖင့္ အာဆီယံ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈကို ယခုနွစ္တြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ စတင္နိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈကို မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူေထာက္ခံေႀကာင္း၊ အာဆီယံကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြ သည္ အာဆီယံ၏ ကမၻာေပၚတြင္ ရပ္တည္မႈကို ၿမွင့္တင္နိုင္မည္ၿဖစ္ေၾကာင္း။
စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ အရိပ္အေရာင္ သန္းေနသည့္ ကမၻာ့အေျခအေနတြင္ ေငြေရးေႀကးေရး အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈသည္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္မႈ ရိွပါေၾကာင္း။ လာမည့္ ထိပ္သီးအစည္း အေဝးမ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသင့္ပါေၾကာင္း။
ယခုေဆြးေႏြးပဲြသည္ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံမွ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ၿပဳက်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပဲြၿဖစ္ေသာ္လည္း အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္းအပါအဝင္ ၂ဝ၁၅ခုနွစ္ အာဆီယံအသိုက္ အဝန္းအတြက္ အေထာက္အကူၿပဳမယ့္ အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္နိုင္မည္ဟု မိမိယံုၾကည္ပါေၾကာင္း။ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ ရႈေထာင့္မွ ေန၍ မိုင္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ အာဆီယံ ေဒသဆုိင္ရာ မုိင္းရွင္းလင္းေရးဌာန ထူေထာင္မႈကို မိမိတို႕အေနၿဖင့္ မူအားၿဖင့္ ႀကိဳဆိုပါ ေၾကာင္း။ ၿမန္မာနိုင္ငံအေနၿဖင့္လည္း ၿပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရိွရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွၿပီးၿဖစ္ သည့္ေနရာမ်ားတြင္ မိုင္းရွင္းလင္းရန္အတြက္ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖဲြ႔အစည္း မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွပါေၾကာင္း။
ၿမန္မာနိုင္ငံသည္ည ေအာ္တဝါကြန္းဗင္းရွင္းကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿခင္း မရိွေသးေသာ နိုင္ငံျဖစ္ပါေၾကာင္း။ သုိ႔ေသာ္ ေၿမၿမဳပ္မိုင္းမ်ားကို အထိန္းအကြပ္မရိွ အသံုးခ်မႈကို အၿမဲဆန္႔ က်င္ပါေၾကာင္း။
အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးကို ၂ဝဝ၈ခုနွစ္မွ ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္အထိ ဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့သည့္ ေဒါက္တာဆူရင္ပစ္ဆူဝမ္ အား ေက်းဇူး တင္ေၾကာင္းေၿပာၾကားလိုပါေၾကာင္း။
အထူးသၿဖင့္ ၿမန္မာနိုင္ငံကို နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခိုက္ခံရၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ၿမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ၊ အာဆီယံႏွင့္ကုလသမဂၢ သံုးဦး ဖလွယ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္အေနၿဖင့္ မားမားမတ္မတ္ ဦးေဆာင္မႈေပး ခဲ့သည့္အတြက္ ၿမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ နွင့္ၿပည္သူမ်ားက အထူးတလည္ အမွတ္ရေက်းဇူး တင္ရိွေနမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ေၿပာၾကား လိုပါေၾကာင္း။
ေဒါက္တာဆူရင္ပစ္ဆူဝမ္၏ အနာဂတ္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ေအာင္ၿမင္မႈ အေပါင္းနွင့္ ၿပည့္စံုပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း  ေတာင္းအပ္ပါေၾကာင္း။ မိမိတို႔၏ ညီအစ္ကို နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံၿဖစ္ေသာ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံက အမည္တင္သြင္းလာခဲ့သည့္ မစၥတာလ်ဴေလ်ာင္မင္း ကိုလည္း အာဆီယံအသိုက္အဝန္း ကႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း။
မစၥတာလ်ဴေလ်ာင္မင္းအေနၿဖင့္ အာဆီယံအသိုက္အဝန္းသို႔ အသြင္ကူးေၿပာင္းမႈတြင္ ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ ၿပဳရမည္ ၿဖစ္သည့္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ နွင့္ရင္ဆိုင္ ရပါလိမ့္မည္ၿဖစ္ေသာ္လည္း အာဆီယံအတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးကို ထိေရာက္စြာ ေခါင္းေဆာင္မႈၿပဳလုပ္ၿပီး အာဆီယံနွင့္အာဆီယံ ၿပည္သူမ်ား၏ အက်ဳးိစီးပြား တုိးတက္ၿမင့္မား လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ၿပည့္ဝစြာ ေဆာင္ရြက္ေပး နိုင္လိမ့္မည္ဟု လို႕ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ေၿပာၾကားခဲ့ပါသည္။


Myanmar Express 

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္