Thursday, April 25, 2013

လိင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက်ိန္စာ ျမန္မာေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ေလာ

Posted by drmyochit Thursday, April 25, 2013, under | No comments


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စားေသာက္ဆိုင္ တစ္ခု တြင္းရွိ စင္ျမင့္ ေပၚဝယ္ အဝတ္ အစား မလုံ႔ တလုံ ဝတ္ဆင္ ထားၾကသည့္ အမ်ဳိး သမီးငယ္ ႏွစ္ဒါဇင္ခန္႔ တို႔သည္ အျပင္း စားဂီတ၏ စည္းခ်က္ အတိုင္း လႈပ္ရမ္း ကျပ လိုက္ သီဆို ေဖ်ာ္ေျဖလိုက္ လုပ္ေန ၾကသည္။ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား အခ်ဳိ႕ ရွိေနၾကေသာ္ျငား အမ်ားစု မွာမူ ေဒသ ခံမ်ား သာျဖစ္ၾကသည့္ ပရိသတ္က လည္း ယမကာမ်ား တစ္ခြက္ၿပီး တစ္ခြက္ ေသာက္ရင္း သူတို႔၏ လက္ကိုင္ ဖုန္းမ်ား ျဖင့္ ယင္းေဖ်ာ္ ေျဖမႈကို ဗီဒီယို ႐ိုက္သူက ႐ိုက္လ်က္ရွိ၏။ တစ္ခါ တစ္ရံတြင္မူ ပရိ သတ္ထဲမွ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္သည့္ ပန္းကုံး တို႔ကို စင္ေပၚမွအမ်ဳိးသမီးငယ္အခ်ဳိ႕ ရရွိသြားတတ္၏။ ပြဲသိမ္း ေဖ်ာ္ေျဖမႈ အၿပီး ည ၁ဝ နာရီတြင္ ဆိုင္တံခါး ပိတ္ပါ သည္။

စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိ

ရန္ကုန္ဝယ္ ‘ေမာ္ဒယ္႐ႈိး’ဟု ေခၚ ၾကသည့္ အဆိုပါေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ိဳးကို ကမၻာ ေက်ာ္ လိင္ ခရီးသြား ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခု ျဖစ္ သည့္ ဘန္ေကာက္မွ လိင္ အသားေပး ေဖ်ာ္ ေျဖပြဲ မ်ဳိးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ပါလွ်င္မူ မျဖစ္စ ေလာက္မွ် သာျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ တာဝန္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အ ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ား ကမူ ေနာင္ လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားတြင္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြန္က်လာ မည့္ အခ်ိန္ အတြက္ ၾကိဳတင္ စိုးရိမ္ ပူပန္ လ်က္ ရွိသည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္  ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ၈၁၆ဝဝဝ မွ်ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ္ျငား ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ မူ တစ္သန္းထက္မက ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္မူ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ကထက္ ႏွစ္ဆ ခန္႔နီး ပါးျဖစ္ သည့္ ခရီးသြားဧည့္ သည္ တစ္သန္းခြဲခန္႔ လာေရာက္ၾကမည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾက၏။ ကမၻာ လွည့္ ခရီး သြားမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြက္လိုအပ္ သည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ကန္ေဒၚလာ သန္း ငါးရာ ထက္ မနည္း ယမန္ ႏွစ္က ရရွိခဲ့ ေသာ္ျငား လိင္ကိစၥသည္ ေဒသဆိုင္ရာ ဆြဲေဆာင္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ လာမည္ ကိုေတာ့ တာဝန္ရွိ သူမ်ား မလိုလားၾကပါ။ ထိုင္း ႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ခုခံ အားက်ဆင္းမႈေရာဂါ ျဖစ္ပြား မႈႏႈန္း အျမင့္မား ဆုံးျဖစ္ ေနၿပီး၊ ကေမၻာ ဒီးယား တြင္ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္လိင္လုပ္ သားမ်ား တိုးပြား ေနျခင္းကို ေထာက္႐ႈ ျခင္းျဖင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား စိုးရိမ္ေနၾက ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စိုးရိမ္ လည္း စိုးရိမ္ ေလာက္၏။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အတြင္း လူကုန္ ကူးမႈ ကြန္ရက္ ရွင္ သန္ လႈပ္ရွား ေနသည္ မွာ တာရွည္ ေန ၿပီျဖစ္ သလို၊ ျမန္မာ အမ်ဳိး သမီးမ်ား ထိုင္း ႏိုင္ငံသို႔ ယိုစီး ထြက္ေန သည့္ အနက္ အမ်ား အျပားမွာ မိမိတို႔ သေဘာ ဆႏၵ အေလ်ာက္ျဖစ္ ေနျပန္၏။ အသက္ မျပည့္ သူ မ်ားျပား ေနသလို သူတို႔၏ အပ်ဳိစင္ ဘဝကို ေၾကးႀကီး ႀကီးႏွင့္ ေရာင္းခ် လိုေန ၾကသည္ဟု မဲေခါင္ ျမစ္ဝွမ္း အတြင္း လူ ကုန္ ကူးမႈ ကို တိုက္ ဖ်က္ သည့္ ကုလ သမဂၢစီမံခ်က္မွ အမ်ဳိးသားစီမံခ်က္ညႇိ ႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွဴး ေဒၚဥမၼာအိအိ ေခ်ာက ေျပာသည္။

”သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ သာမက၊ သူတို႔ရဲ႕ မိဘ ေတြရယ္ သူတို႔ အသိုင္း အဝိုင္းေတြ ရယ္က လည္း ဒီလို လုပ္တာ ကို လက္ခံေန ၾကတယ္။ ဒါဟာ မိဘကိုေထာက္ပံ့ျခင္း တစ္မ်ဳိးလို႔ ယူဆေနၾကတယ္”ဟု သူက ေျပာပါ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္က ဆိုင္ကလုန္းနာဂစ္ဒဏ္ ခံခဲ့ရ ၿပီးေနာက္ဝယ္ ရန္ကုန္ ကဲ့သို႔ ေသာၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားသို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လိင္လုပ္သားအျဖစ္ေရာက္ရွိလာၾကျခင္းမွာ အံ့ဖြယ္ လိလိ ျမင့္မား ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းမီဒီ ယာတို႔၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရပါ သည္။

ၾကိဳတင္ကာကြယ္ရမည္

ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ လာ ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ လိင္ကိစၥဆိုင္ရာ လိုအပ္ ခ်က္ျဖည့္ ဆည္း ေပးျခင္းတို႔မွာ ဆိုးဆိုးရြားရြားအေျခ အေနသို႔ေတာ့ မဆိုက္ေရာက္ေသးေခ်။ အ႐ိုးရွင္း ဆုံးဆို ရ လွ်င္ေတာ့ ျမန္မာတို႔ သည္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား အနည္းငယ္ ေလာက္မွ် ႏွင့္သာ ဆက္ဆံ ေနရ ေသး ေသာေၾကာင့္ပင္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔  ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္းက ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား ၂၂ သန္း ေရာက္ ရွိခဲ့ျခင္း ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္လွ်င္ သေဘာေပါက္ ပါ လိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ ေျပာင္း လဲျခင္း အရိပ္လကၡ ဏာ မ်ားျပ ေန ေလျပီ။ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား မ်ား ဆိုင္ရာ ပြင့္ လင္းျမင္ သာမႈရွိ ေရးအ ဖြဲ႔ကို တည္ ေထာင္သူ မစၥအင္ဒရီယာ ဗလန္တင္းက သူသည္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုကို ဂ်ပန္ တြင္ ေတြ႔ ရေၾကာင္း၊ ယင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ တြင္ ဧည့္သည္တို႔၏  လိင္ကိစၥဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ကို စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးလို သည့္ ဆႏၵရွိေသာ ဟိုတယ္ မ်ား စာရင္း ကို ေတြ႔ရ ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ဟိုတယ္ မ်ားက ျပည့္တန္ ဆာတို႔၏ ဖုန္းနံပါတ္ မ်ားကို ဧည့္သည္မ်ား ေမးလာ ပါက ေျပာ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

”ဟိုတယ္ ကလူေတြ ေျပာတာက ေတာ့ ‘က်ဳပ္တို႔ က ဟိုတယ္ေလ၊ ေရာက္ လာတဲ့ ဧည့္သည္ေတြ စိတ္ ခ်မ္းသာ ေအာင္ လုပ္ေပး ရမွာေပါ့’ လို႔ပဲ ေျပာၾက တယ္။ သူတို႔လည္း ဘယ္လုိ လုပ္ရမွန္း မသိၾကဘူး”ဟု မစၥဗလန္ တင္းက ေျပာပါ သည္။ လိင္ကိစၥ ျဖည့္ ဆည္း ေပးမႈမ်ား ရႏိုင္ျခင္း ကို ေမာ္ဒယ္ ရႈိးမ်ား၊ ကာရာ အိုေက ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အႏွိပ္ ခန္းမ်ားတြင္ ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္းေတာ့ ဆိုမထား ၾကေပ။ သို႔ရာတြင္ ရသည္ ကေတာ့ ေသ ခ်ာ၏။

”ေနာက္ေဖး ေပါက္မွာ ဘာမဆို ျဖစ္ႏိုင္ တယ္ေလ။ ဒါကို ခိုင္ ခိုင္မာမာ သက္ ေသျပ ႏိုင္ဖို႔ အရမ္း ခက္ တယ္။ ဒါ ကေတာ့ ရတဲ့ ဆိုင္၊ ဒါကေတာ့ မရတဲ့ဆိုင္ ဆိုတာ အမ်ဳိး သားေတြ အခ်င္း ခ်င္းၾကား မွာေတာ့ သိၾက တာပဲ။ တကၠစီ သမားေတြ လည္း သိၾက တယ္ေလ” ဟု ေဒၚဥမၼာ အိအိ ေခ်ာက ေျပာပါ သည္။ အရြယ္ မေရာက္ ေသးသူ မ်ားအား လိင္ဆက္ ဆံရန္ ၾကံရြယ္ မႈေၾကာင့္ ယခု ကာလ အေတာ အတြင္း ဝယ္ ႏိုင္ငံျခား သား ၁၃ ဦးကို နာမည္ ပ်က္ စာရင္း သြင္း ခဲ့သည္။ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံ မ်ားမွ အေျခ အေန မ်ားကို ေလ့ လာျခင္း အားျဖင့္ အဆိုပါ ျပႆ နာမ်ား ႀကီးထြား လာမည္ ကို အစိုးရ တာဝန္ ရွိသူမ်ား မလို လားၾက ေပ။ ”အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြဆီက အျဖစ္ အပ်က္ေတြကို သင္ခန္းစာယူျခင္းအား ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ဆီမွာ လည္း အခ်ိန္ မေႏွာင္းခင္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ဖို႔ လုပ္ငန္း စရေတာ့ မယ္လို႔ ခံစား လာရ ပါတယ္” ဟု ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရဲတပ္ ဖြဲ႔၏ အထူး သတင္း တပ္ဖြဲ႔မွ ဒု-တပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ဝင္းႏိုင္ထြန္းက ေျပာပါသည္။

ေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ား

အမွန္ မေတာ့ လိင္ ခရီးသြား ဆိုင္ရာ ကိစၥ တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ ဆိုင္ ရာအာ ဏာ ပိုင္ မ်ားက အခါ အားေလ်ာ္စြာ အေရး ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားဝန္ႀကီးဌာန သည္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ ဂ်ာမန္အဖြဲ႔ အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ‘ဟန္းစ္ေဆး ဒယ္လ္ေဖာင္ေဒးရွင္း’ႏွင့္ တြဲဖက္၍ ကမၻာ လွည့္ ခရီးသြား မ်ားဆိုင္ရာ တာဝန္ ယူမႈ ေပၚလ စီ သစ္ တစ္ခုကို ယမန္ ႏွစ္ အတြင္း ကခ် မွတ္ ခဲ့ျပီး ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ရ မည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့ကာ မစၥ ဗလန္ တင္း၏ ဦးေဆာင္ မႈျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ နာမည္ေက်ာ္ကာတြန္းဆရာမ်ား ၏ သရုပ္ေဖာ္ပုံမ်ားကုိပါ ထည့္ သြင္း၍ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ ခရီး သြား လမ္း ၫႊန္မ်ား အား ျဖန္႔ေဝခဲ့ ပါသည္။

အာရွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ကလည္း ေနာ္ေဝႏိုင္ငံမွ ေထာက္ခံ အားေပး မႈျဖင့္ အမ်ား ျပည္သူ တို႔ ပိုမို အသိ ရွိေရး ဆိုင္ရာ စည္းရုံး ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္ မ်ား၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ လိင္ ခရီးသြား ဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္ မ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ လာရပါက မည္ သို႔ ေဆာင္ ရြက္ရ မည္တို႔ ပါဝင္ သည့္ လက္ ရွိ အခ်ိန္ အေတာ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရ မည့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား ဆိုင္ရာ အဓိက အစီ အစဥ္ တစ္ခုကို အစိုးရသို႔ တင္ျပခဲ့ရာ ယခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳ ႏိုင္လိမ့္ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ရပါသည္။ မဲေခါင္ ျမစ္ဝွမ္း အတြင္း လူကုန္ကူး မႈကို တိုက္ဖ်က္ သည့္ ကုလ သမဂၢ စီမံခ်က္ အေနျဖင့္ လည္း ဟိုတယ္ ဝန္ထမ္း မ်ား၊ ဧည့္လမ္းၫႊန္ မ်ား အတြက္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ ဖ်က္ေရး၊ ကေလး သူငယ္ လိင္လုပ္ သား တိုက္ဖ်က္ ေရး ႏွင့္ လိင္ ခရီးသြား မ်ားကို တားဆီးေရး ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ လ်က္ ရွိကာ အ ေရးေပၚ ဆက္သြယ္ ရမည့္ ေနရာမ်ား၊ ဖုန္း နံပါတ္ မ်ားကိုလည္း ကမၻာလွည့္ခရီး သြားမ်ား အဓိက သြားလာသည့္ နယ္ပယ္ မ်ားတြင္ စီစဥ္ သတ္မွတ္ ေပးလ်က္ ရွိ သည္။

ေဆးထိုးမွန္ဖို႔လိုအပ္

ဥပေဒ ဘက္ေတာ္ သားမ်ား ဘက္ က ေလ်ာ့ရဲ မႈေတြ ရွိလွ်င္ေတာ့ မည္ သည့္ ဥပေဒ၊ မည္သို႔ေသာ အစီ အစဥ္ ကမွ တိုးတက္ ထူးျခား လာေစရန္ စြမ္း ေဆာင္ႏိုင္ မည္မဟုတ္။ ဥပေဒ အရမူ ျပည့္တန္ဆ ာလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္ မဟုတ္ ေသာ္လည္း၊ အာဏာ ပိုင္မ်ားက မ်က္စိ မွိတ္ကာ ႏွာေစး ေနၾက လွ်င္ေတာ့ မည္သူ မွ်တတ္ ႏိုင္မည္ မဟုတ္။ ထို႔အျပင္ ျပည့္ တန္ဆာ ခန္း မ်ားကို စီးနင္း ဖမ္းဆီး ရာတြင္လည္း ျပည့္တန္ ဆာမ်ားသာ အဖမ္း ခံၾကရ ရွာၿပီး ပိုင္ရွင္ မ်ားႏွင့္ လာေရာက္ ဆက္ ဆံၾက သူမ်ား အဖမ္း မခံၾကရ။ လိင္လုပ္ သားမ်ား ခမ်ာ လက္ရွိ ဥပေဒ ဘက္ ေတာ္ သားမ်ား လက္ထဲဝယ္ ေဆး မွား ထိုးျခင္း ခံရသည့္ႏွယ္ ျဖစ္ေန၏။

”တာဝန္ ရွိသူေတြ အေတာ္ မ်ားမ်ား ဟာ အဲဒီ အေျခ အေန ေတြ ကေန အျမတ္ ထုတ္ ေနၾက သလိုျဖစ္ ေနတယ္။ ပိုက္ဆံ ေတာင္း တာ မ်ဳိးေတြ ဒါမွမဟုတ္ ၿခိမ္း ေျခာက္တာ မ်ဳိးေတြေပါ့”ဟု ေဒၚဥမၼာ အိအိေခ်ာက ေျပာပါ သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ မ်ားဆုံး ခန္းတိုင္  ေစရန္ ကုလ သမဂၢက ေလးမ်ား ရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရ မဟုတ္ ေသာ အဖြဲ႔ အစည္း မ်ား အေနျဖင့္ ရဲတပ္ ဖြဲ႔ဝင္တို႔ အဆိုပါ ကိစၥမ်ားအား မည္သို႔ မည္ပုံ ကိုင္တြယ္ ၾကရမည္ ဆိုသည္ကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကား မႈမ်ား စတင္ ရေတာ့ မည္ဟု သူက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကား ပါ သည္။မည္သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေန ေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ထိုင္းႏွင့္ ကေမၻာ ဒီးယား တို႔ကဲ့ သို႔ေသာ လိင္ခရီး သြားလုပ္ငန္း က်ိန္စာသင့္ျခင္း မ်ဳိးကို ေရွာင္ၾကဥ္ ႏိုင္မည္ဟု မစၥ ဗလန္ တင္း က အေကာင္း ဘက္က ႐ႈျမင္ သုံးသပ္ပါ သည္။ ”ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အတြင္းက်ိတ္ လိႈက္စား ေနခဲ့ ေပမယ့္ ခုေတာ့ ပြင့္လင္း လာ ေနၿပီေလ။ အရာရာကို သူတို႔ ေလ့ လာသင္ယူၾကဖို႔ ၾကိဳးစား ေနၾက ပါၿပီ။ သူတို႔ ရဲရဲ ရင့္ရင့္နဲ႔ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾက တာေတြကို ကြ်န္မတို႔ အေနနဲ႔ ပံ့ပိုး ကူညီ မႈေတြ လုပ္ ေပးၾက ဖို႔ လို အပ္ တယ္”ဟု သူက ေျပာပါ သည္။

ဟက္ကာ
၁၆-၄-၂ဝ၁၃
မွတ္ခ်က္ – TIME မဂၢဇင္းမွ ဂ်တ္စတင္ ဘာ့ဂ္မန္း ေရးသားေသာ Can Burma Avoid the Curse of Sex Tourism သတင္း ေဆာင္းပါးကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာ ျပန္ပါသည္။

From: Popular Myanmar 

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္