Wednesday, October 17, 2012

ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္သာျဖစ္ေစလိုသည္႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား

Posted by drmyochit Wednesday, October 17, 2012, under | No comments


Photo: ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္သာျဖစ္ေစလိုသည္႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား

16 Oct, 2012

 တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္းမွ ခြဲထြက္မည္ဆိုေသာ သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ား မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာ ေျဖရွင္းလိုၾကေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီညီလာခံတက္ေရာက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံက သိရွိရသည္။  

 “ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ သေဘာထားကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီျပည္ေထာင္စုႀကီးထဲက ခြဲထြက္မယ္ဆိုတဲ့သေဘာထား လုံး၀မရွိဘူး။ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတြကို ေရွာင္ရွားၿပီးေတာ့ ျပႆနာကိစၥအ၀၀ကို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ပဲ ေျဖရွင္းလိုၾကၿပီးေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရယ္၊ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ရယ္၊ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ရရွိေရးတို႔ကိုပဲ လိုလားပါတယ္” ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ဦးဘရန္ေရွာင္က ေျပာသည္။ 

 ပဋိပကၡျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးစီ၏ဓေလ့ထုံးစံႏွင့္ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ မတူညီျခင္း၊  ႏိုင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္ မတူညီျခင္း၊ အင္အားနည္းေသာ လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ အေပၚ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံခံရမႈကို လက္တုံ႔ျပန္လိုျခင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူအခ်င္းခ်င္း ယုံၾကည္မႈ မတည္ေဆာက္နိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။  

 “လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ညွိႏိႈင္းမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္လို႔ လုပ္ေနၾကပါတယ္။ ျဖစ္မယ့္ အလားအလားေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အားလုံးျဖစ္ေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိတယ္။ ညွိလည္း ညွိႏိႈင္းၿပီးပါၿပီ” ဟု ရွမ္းျပည္နယ္အလယ္ပိုင္း လြယ္လြင္ခရိုင္၊ ပါတီအတြင္းေရမွဴး ဦးထြန္းေရႊက ေျပာသည္။

 ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆုံမႈမွ တရား၀င္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးလို ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူအားျဖင္႔ တိတိက်က်ခ်မွတ္ကာ ေဆြးေႏြးခ်င္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအခြင့္အေရးရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ျဖစ္ခ်င္ေၾကာင္း၊ ရသင့္ရထိုက္သည္ မ်ားအား တရားမွ်တစြာျဖင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ ဆိုပါက ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ အေနအထားရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသစ္လက္ထက္၌ ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွစ၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အထူးေဒသ(၂) ၀ တိုင္းရင္းသားအဖြြဲ႕၊ အထူးေဒသ(၄)မိုင္းလားအဖြဲ႔၊ ကလိုထူးေဖာကရင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕၊ RCSS/SSA (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔)၊ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕(CNF) ၊ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအဖြဲ႕(KNU)၊ (KNU/KNLA)၊ ကရင္နီတိုးတက္ေရးပါတီ(KNPP)၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕(ALP)၊ နာဂတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕(NSCN(K))၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)တို႔ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ(KIO/KIA)အဖြဲ႔ႏွင့္မူ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈမ်ားသာ ရွိခဲ့သည္။ 

“သမၼတႀကီး ညႊန္ၾကားထားတာကေတာ့ အေျပာင္းအလဲ မရွိဘူး။ အကုန္လုံးက ညႊန္ၾကားထားတာနဲ႔ ေအာက္ေျခ မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာက ကြာျခားေနတာ တျခားစီပဲ။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံဆိုေတာ့ တစ္ျပည္နယ္၊ တစ္က႑၊ တစ္ဖြဲ႔က်န္ခဲ့ရင္လည္း ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ အားနည္းေစတယ္” ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင္႔ ဒီမိုကေရစီပါတီမွ ဦးခက္ထိန္နန္က ေျပာသည္။ 

(ျမစ္မခ) 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္း မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု ႀကီးအတြင္းမွ ခြဲထြက္ မည္ဆိုေသာ သေဘာထား ခံယူ ခ်က္မ်ား မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္သာ ေျဖရွင္း လိုၾကေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီညီ လာခံတက္ေရာက္ ေနေသာ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားထံက သိရွိရသည္။ “ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္း ေတြရဲ႕ သေဘာ ထားကို ေလ့လာၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ ဒီျပည္ ေထာင္ စုႀကီး ထဲက ခြဲထြက္မယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာထား လုံး၀မရွိဘူး။ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္ေတြကို ေရွာင္ရွား ၿပီးေတာ့ ျပႆနာ ကိစၥ အ၀၀ကို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ နည္းလမ္း ေတြနဲ႔ပဲ ေျဖရွင္း လိုၾကၿပီးေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရယ္၊ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ရယ္၊ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ရရွိေရးတို႔ကိုပဲ လိုလားပါတယ္” ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွ ကခ်င္ျပည္ နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးဘရန္ ေရွာင္က ေျပာသည္။ 
ပဋိပကၡျဖစ္ ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးစီ၏ဓေလ့ထုံးစံႏွင့္ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ မတူညီျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး ယုံၾကည္ခ်က္ မတူညီျခင္း၊ အင္အားနည္းေသာ လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ အေပၚ ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံခံ ရမႈကို လက္တုံ႔ျပန္လိုျခင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူအခ်င္းခ်င္း ယုံၾကည္မႈ မတည္ ေဆာက္ နိုင္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ 

“လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ညွိႏိႈင္းမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္လို႔ လုပ္ေနၾကပါတယ္။ ျဖစ္မယ့္ အလား အလာ ေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အားလုံးျဖစ္ေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိတယ္။ ညွိလည္း ညွိႏိႈင္းၿပီးပါၿပီ” ဟု ရွမ္းျပည္နယ္အလယ္ပိုင္း လြယ္လြင္ခရိုင္၊ ပါတီအတြင္းေရမွဴး ဦးထြန္းေရႊက ေျပာသည္။

ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း အလြတ္ သေဘာေတြ႔ဆုံမႈမွ တရား၀င္ ေတြ႔ဆုံေဆြး ေႏြးလို ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူအားျဖင္႔ တိတိက်က်ခ်မွတ္ကာ ေဆြးေႏြးခ်င္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု အခြင့္ အေရး ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ျဖစ္ခ်င္ေၾကာင္း၊ ရသင့္ရထိုက္သည္ မ်ားအား တရားမွ်တစြာျဖင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ ဆိုပါက ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ အေနအထားရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသစ္လက္ထက္၌ ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွစ၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ အထူးေဒသ(၂) ၀ တိုင္းရင္းသားအဖြြဲ႕၊ အထူးေဒသ(၄)မိုင္းလားအဖြဲ႔၊ ကလိုထူး ေဖာကရင္တိုင္း ရင္းသားအဖြဲ႕၊ RCSS/SSA (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔)၊ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕(CNF) ၊ ကရင္ တိုင္းရင္း သားမ်ားအဖြဲ႕(KNU)၊ (KNU/KNLA)၊ ကရင္နီတိုးတက္ေရးပါတီ(KNPP)၊ ရခိုင္တိုင္း ရင္းသား အဖြဲ႕(ALP)၊ နာဂတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕(NSCN(K))၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)တို႔ႏွင့္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲ ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ(KIO/KIA)အဖြဲ႔ႏွင့္မူ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈမ်ားသာ ရွိခဲ့သည္။ 

“သမၼတႀကီး ညႊန္ၾကား ထားတာကေတာ့ အေျပာင္းအလဲ မရွိဘူး။ အကုန္လုံးက ညႊန္ၾကားထားတာနဲ႔ ေအာက္ေျခ မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာက ကြာျခားေနတာ တျခားစီပဲ။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံဆိုေတာ့ တစ္ျပည္ နယ္၊ တစ္က႑၊ တစ္ဖြဲ႔က်န္ခဲ့ရင္လည္း ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ အားနည္းေစတယ္” ဟု ကခ်င္ျပည္ နယ္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင္႔ ဒီမိုကေရစီပါတီမွ ဦးခက္ထိန္နန္က ေျပာသည္။ 

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္